К О Ш Т О Р И С

 

 

 

>

   

 

 
К О Ш Т О Р И С
приоритетних напрямків надходжень та витрачання коштів міського позабюджетного фонду навколишнього природного середовища на 1998 рік
 
Залишок коштів фонду на 01.01.1998 р.
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ :
Платежі за позалімітне забруднення по факту
1997 р. (нараховані НРГІ ЕБ)
Планові платежі підприємств
Позови та штрафи інспектуючих організацій
Дебіторська забаргованість підприемст за 1995-97 рр.
40332,62 грн.


150000 грн.
950000 грн.
25000 грн.
200000 грн.
РАЗОМ ПЛАНУЄМИХ НАДХОДЖЕНЬ 1365332,62 грн.
 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ :
1.
Часткове фінансування заходив загальноміської
програми "ЕКОЛОГІЯ" :
1.1. Продовження робіт по будівництву колектора
господарсько-побутових стоків по вул.Херсонській.
1.2. Реконструкція гозоочистки льоточних камер печі 2
цеху № 1 ВАТ "НЗФ".300000 грн.
400000 грн.
2.

Розробка технико-економічного обгрунтування
прийняття державної програми "Пільгового режиму
еколого-економічної діяльністі у місті Нікополь"


100000 грн.
3.

Державний екологічний моніторінг навколишнього
природного середовища :
3.1. Фінансування робіт по проведенню еклогічного моніторінга
регіону у рамках обласного екологічного моніторінга.
3.2. Матеріально-технічне забезпечення інспектуючих
організацій та екологічних служб міста для ведення
контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
(оснащення природоохоронних організацій обладнанням,
приладами контролю; спеціальними транспортними засобами,
паливом та запаснимі частинамі до нього; канцтоварами).
3.3. Доукомплектованя обладненням та оргтехнікою державних
інспектуючих організацій, витрати щодо користуванням міжнародної
сістеми інформації "Internet".
3.4. Фінансування додаткового лабораторного контролю
міською СЄС за екологічним станом міста згідно договору.60000 грн.

10000 грн.


5500 грн.

30000 грн.
4.


Пропаганда екологічних знань (проведення конференцій,
семінарів. конкурсів еклогічної тематики, придбання спеціальної
літератури та передплата періодичних виддань, видавництво
монографії "Екологічне становище регіону").15000 грн.
5.

Проведення заходів, які попереджують і компенсують
негатівні соціально-економічні наслідки техничного впливу
на навколишнє природне середовище та здоров' я людей:
5.1. Часткове фінансуванне міської програми "Детоксікації
людини";
5.2. Обладнення лікувально-диагностичного центру - до 10%
позалімітних надходжень, штрафів).
100000 грн.
17500 грн.
6.

Фінансування екологічних загальноміськіх програм
("Питна вода"; " Чисте повітря"; "Зелена гілка";
"Берегоукріплення" та інши).


150000 грн.
7. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 2% 27332,62 грн.
8. СТРАХОВИЙ ФОНД 165000 грн.
Примітка :
Пропозиції носять орієнтувальний характер і підлягають коректуванню після уточнення розміру міського фонду охорони навколишнього природного середовища, кошторисної вартості вказаних заходів.
Поточні кошториси узгоджуються з комісіями міської ради додатково на підставі форм розрахунків і звітів, які надходять від підприємств.
Міський голова
С.В. СТАРУН