ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЇ

 

 

 

>

   

 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ ЕКОЛОГІЇ.
Відділ екології очолює завідувач відділом, який відповідно до законодавства призначаеться міським головою.
Завідувач відділу екології при виконанні покладених на нього завдань взаемодіє з іншиими відділами виконкому, а також із розташованими на території міста природоохороними закладами, підприемствами та організаціями и громадськими об'еднаннями.

Завідувач відділом екології керує відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій:
- здійснює комплексний контроль за природоохоронною діяльністю у
раціональному використанні природних pecypcів;
- координує діяльність відповідальних спеціально-уповноважених
державних органів в галузі охорони природи і рацонального
природовикористання, а тахож підприємтсв, організацій і у станов
міста, незалежно від форм власності;
- приймає участь у розгляді і складанні планів комплексних заходів, програм по використанню природи, проектів будівництв, яки торкаються збереження і відтворення природних pecypcів і ам'ятників природи;
- готовить проекти кошторису використання кошт міського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища, вносить іx на розгляд комісій міської ради для узгодження;
- складає пропозиції щодо ухвалення переліку піприємств, з яких необхідно стягувати платежі за забруднення навколишнього природного середовища і вносить іx на розгляд постійних комісій міської ради для узгодження;
- у межах своєї компетенції готує проекти рішень виконкому з питань охорони природи;
- має право у встановленому порядку аналізувати роботу природоохороних закладів, підприемтсв і організацій, одержувати необхідни дані від підрозділів з питань, що входять до його компетенції.
- здіснює зв'язок з науково-дослідницькими, державними господарчими та громадськими організаціями для проведения заходів з питань охорони, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсв;
- готовить пропозиції з залученням відповідальних ocіб по утворенню позабюджетного, резервного (у тому paзі валютного) фондув для фінансування програм та інших заходів з охорони навколишнього природного середовища;
- здійснює допомогу і підтримку громадянам у виконанні природоохоронної роботи, розглядає попозиції громадян з цих питань.

3авідуючий відділом екології організовує :
- контроль за виконанням відповідних завдань, передбачених в планах заходів, з питань охорони природи;
- розробку та обгрунтовання заходів, спрямованих на охорону природи та раціональне використання природних ресурсів;
- роботу по утворенню единої комп'ютерної бази екологічного моніторингу з включениям в неї природоохороних служб регіона;
- підготовку рішення і пропозиції щодо організації теріторій і об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значения та інших територій, яки підлягають особливій охороні;
- розробку та обгрунтовання заходів з охорони цінних в науковому і практичному відношенні видів рослин і тварин;
- організує у необхідних випадках проведения екологічнії експертизи, розглядає i узгоджує ії обгрунтовання;
- організує з притягненням відповідальних oci6 росповсюдження знань про природу серед широких прошарків населения, проводить роботу по утворению системи екологічної просвіти;
- систематично інформує громадян через засоби масової інформації
про стан навколишнього природного середовища, про заходи, спрямовані на його покращення, причинах його екстремального забруднення, про засоби, спрямовані на зменшення негативного впливу на нього, природні об'екти і здоров'я населения, про результати ліквідації цих явищ, про екологічні прогнози, про питягнення до відповідальності винних у порушені природоохороного законодавства.

Завідуючий відділом екології виконкому має право :
- безперешкодно відвідувати при пред'явленні службового посвідчення державні, кооперативні та громадськи підприємства, організації, об'еднання, установи і здійснювати перевірку іx діяльністі;
- одержавати від підприємств, організацій, установ, підрозділів в області охорони природи безкоштовно у визначений термін необхідну інформацію про стан, використання і охорону навколишнього природного середовища;
- бути представником виконкому на нарадах, семінарах,конференціях, брифінгах, пов'язаних з питань екології.

Обеспечивают агентства дешевые авиабилеты в Израиль из Украины туристам на туры в страну.