>

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА | ОТДЕЛ  | НРГЭ | ДКГЭ | СЭС | ОБСТАНОВКА | ЗАКОНЫ | ССЫЛКИ

   

 

 
Городской голова.
Нiкополь - це одне з мiст, де показники деградацiї навколишнього середовища дуже високi. Покращення ситуацiї можливе тiльки внаслiдок зниження навантажень регiону на екосистеми та прiоритетне вирiшення природоохоронних питань.

Основнi напрямки стратегiї Нiкопольської мiськради вiдображенi в мiських програмах, якi мають екологiчну спрямованiсть. Цi програми передбачають: виконання природоохоронних
 
заходiв на пiдприємствах мiста по зниженню викидiв в процесi виробництва продукцiї народного господарства; проведення комплекса профiлактичних заходiв, якi компенсують вплив техногенних навантажень на органiзм людини; забезпечення населення чистою питною водою з використанням розробок сучасних технологiй.

Як бачите, тематика екологiчних проблем в Нiкополi рiзноманiтна. Це i будiвництво об'їздної дороги, i спорудження заводу з переробки неутилiзованих промислових та побутових вiдходiв, i заходи по припиненню викиду сточних вод вiд пiдприємств регiону в Каховське водохранилище. Також необхiдна розробка заходiв по зменшенню викидiв шкiдливих речовин у атмосферу вiд Запорiзьких ГРЕС та АЕС.

Сподiваюсь, що саме мiський екологiчний сервер i буде сприяти вирiшенню всього комплексу названих проблем. Мета серверу - доводити до широких верств населення iнформацiю про екологiчне становище в Нiкопольському регiонi. Данi, що будуть накопичуватися у серверi, допоможуть робити прогнози розвитку ситуацiї.

Було б добре, щоб цiєю iнформацiєю користувалися працiвники ЗМI, депутати обласної Ради, представники органiв влади, а також всi, кому це потрiбно i цiкаво. Це важливо ще й тому, що виховання екологiчної культури населення, розвинення активної життєвої позицiї у вирiшеннi питань захисту навколишнього природного середовища - це умови, якi дуже необхiднi для подолання iснуючих проблем.
 
Сергiй СТАРУН,
мiський голова.
м. Нiкополь.

квартира в херсоне ; последние вакансии частные объявления робота в польщі свіжі вакансії для мігрантів біржа праці